Pišite nam

Spoštovane bralke in bralci!

Vabimo vas, da nam pišete o dogodkih v vaših krajih, povezanih z domoljubjem. Kulturni dogodki, razstave, vse dejavnosti, povezane z domoljubjem, so lahko predmet vaših zapisov. Z njimi boste spodbujali skupnosti in posameznike, da  gojijo domoljubje kot vrednoto, ki je pomemben etični temelj za razvoj vse skupnosti. Ne nazadnje bodo vaši zapisi osvetlili dobre prakse v lokalni skupnosti, ki jih bodo morda druge lokalne skupnosti in posamezniki  vključili v svoje dejavnosti kot  dobrodošle novosti.

Pišete nam lahko o aktualnih dogodkih in seveda tudi tistih, ki so pripeljali do samostojne države Slovenije. Zlasti veseli bomo vaših dokumentarnih gradiv, pričevanj, zapisov, fotografij, posnetkov. 

Pomembna so  tudi vaša pohvalna ali kritična mnenja o aktualnih dogodkih. Vaš prispevek lahko pošljete na elektronski naslov: 

Vaše zapise bo pregledal Uredniški odbor in uskladil lektorirano besedilo z vami.