Mejniki slovenske zgodovine

Skoraj poldrugo tisočletje Slovenci naseljujemo prelep košček zemlje, a šele pred kratkim smo si priborili svojo državo z nizom državotvornih dejanj in vojne za Slovenijo 1991. Slovenci smo v svoji zgodovini prešli različna obdobja. Med mnogimi dogodki smo izbrali tiste, na katere se nam zdi pomembno opozoriti in ki so še posebej tlakovali pot k odločitvi za samostojnost, vendar so predstavljali  težave in ovire na tej poti ali pa – po drugi strani – uspehe in nas napolnili z energijo, ki se je sprostila v pogumni odločitvi in dejanjih, ki so nas privedla v samostojnost. Poimenovali smo jih Mejniki.

Upamo, da  bodo v seznamu dogodkov učitelji, učenci in dijaki pa tudi vsi obiskovalci spletne strani našli izziv, ki jih bo vodil v raziskovanje zanimive zgodovine našega pogumnega naroda.


Mejniki slovenske zgodovine: za prenos kliknite na ikono izbranega tipa datoteke

 
Naziv: Mejniki slovenske zgodovine
Tip: PDF datoteka (.pdf)
Velikost: 475 kB

 

V nadaljevanju so navedeni najzgodnejši mejniki bogate slovenske zgodovine.
 
Datum Dogodek
568 Slovani začnejo naseljevati današnje slovensko ozemlje
743 karantanski Slovenci so priznali nadoblast Bavarcev in Frankov
po letu 818 karantanski in karniolski Slovenci vključeni v Frankovsko kraljestvo
Pred sredo 9. stoletja prevod Očenaša v slovenski jezik
972-1039 Brižinski spomeniki
1136 ustanovitev cistercijanskega samostana Stična
1160 ustanovitev kartuzije Žiče
prva polovica 13. stoletja naselitev križnikov; začetek cerkvenih bratovščin, iz katerih so zrasli tudi cehi, ki so zato ohranili deloma verski značaj
Začetek 13. stoletja omembe "windische Herre" v romanu v verzih Parzival Wolframa von Eschenbacha
1217 prisotnost dominikancev v Brežah na Koroškem in drugod (od 1237 tudi dominikank)
1227 kotoški vojvoda Bernhard Spanheimski sprejme viteza Ulricha Liechtensteinskega z besedami "Bug vas sprimi kralva Venus"
1242 prisotnost reda manjših bratov v Ljubljani
1301 prisotnost klaris v Kopru, Mekinjah in drugod
Ok. leta 1380 Rateški ali Celovški rokopis
1300-1350 v kartuziji Žiče nastane ep o Marijinem življenju Filipa Žičkega
1360 začetek božje poti na Višarjah
do 1414 ustoličevanje karantanskih knezov oz. koroških vojvod
1391-1410 Žiče sedež generalnega priorja rimske obedience kartuzijanskega reda
1408 prvi turški vpad na slovensko ozemlje (Bela krajina)
1428-1440 Stiški rokopis
1453 omenjena Marijina božja pot na Šmarni gori
1456 izumrtje knezov Celjskih 
Sredina 15. stol.-1531/1558 prisežni obrazci mesta Kranja
6. december 1461 ustanovljena Ljubljanska škofija
26. avgusta 1486 Paolo Santonino začne svoje drugo popotovanje po slovenskih deželah, na podlagi katerega nastanejo Popotni zapiski 1485-1487
Konec 15. stoletja začetek delovanja idrijskega rudnika živega srebra
1515 vseslovenski kmečki upor

Več mejnikov slovenske zgodovine najdete v pripeti datoteki.