Priročnik dobrih praks vključevanja domoljubja v pouk in življenje šole

Spoštovane bralke, spoštovani bralci, sodelavke, sodelavci!

Gradivo pred vami ima namen pomagati vzgojiteljem, učiteljem, učencem, dijakom in staršem in na neformalen način predstaviti možnosti vzgoje za domoljubje v vrtcu ali šoli. V skladu s ponujenim Konceptom za medpredmetno vsebine Domoljubje se v vrtcu, osnovni in srednji šoli izvajajo vsebine, ki krepijo zavest o domovini. Slovenske vzgojiteljice in učiteljice, vzgojitelji in učitelji (v nadaljevanju: učitelji) v vzgojni ali šolski  pedagoški dan vključujejo  domoljubne vsebine in jih povezujejo  z vzgojnimi vsebinami v vrtcu ali s predmeti v šoli.

Naloga pričujočega osnovnega gradiva, ki sestoji le iz nekaj primerov dobrih ali priporočenih praks, je spodbuditi vas, bralke in bralci, da nam pošljete primere vaših dobrih praks, ki jih bomo vključili v nastajajoči priročnik, ki bo tako postal skupno gradivo vseh pedagogov, staršev, učencev in dijakov. Na ta način bomo pomagali bogatiti  pedagoško prakso in razvijati  temeljno vrednoto - domovinsko zavest.

Nastajajoči priročnik nima  ambicije postati vrhunsko strokovno delo, saj zato nima možnosti. V svoji zasnovi je podoben wikipediji in na tej ravni naj bi tudi ostal. Kljub vsemu pa  si želimo čim bolj kakovostnih in uporabnih gradiv.

Vzorčne primere, ki so pred vami, so pisali različni avtorji, katerim je skupno to, da je bilo njihovo delo povsem prostovoljno, brezplačno in so zanj  žrtvovali svoj prosti čas. Obsežnost posamičnega predstavljenega primera  ni premosorazmera pomembnosti zgodovinskega dogodka. Izraža zgolj  poglobljenost  razmisleka ali trud  posameznega avtorja.  Nastajajoči priročnik je tako samo ljubeznivo pomagalo, kjer lahko pedagogi črpajo svoje ideje. Predvsem pa je namen priročnika,  da spodbudi vse ljudi, zlasti iz pedagoške stroke, da  prispevajo svoje znanje in tako pomagajo s širjenjem  zavesti o slovenstvu in slovenski državi  braniti  težko pridobljeno  največjo vrednoto slovenstva - lastno državo.

Vaše prispevke bodo pregledali uredniki in jih z vašim privoljenjem oblikovali tako, da bo priročnik imel enotno podobo.

Vabljeni k sodelovanju. Vaše cenjene predloge pričakujemo na našem naslovu - Stik.

Uredniški odbor
 

 Celotna vsebina priročnika v obliki PDF datoteke je dosegljiva s klikom na ikono. Vzorčni primer teme iz priročnika:

  Kaj izpostaviti in kako  predstaviti v  vrtcu Kaj izpostaviti in kako predstaviti v osnovni šoli Kaj izpostaviti in kako predstaviti v srednji šoli
TEMELJI SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI Izpostaviti Brižinske spomenike, prvi slovenski knjigi, Abecednik Izpostaviti Brižinske spomenike, prvi slovenski knjigi, prevod Biblije (združiti na en dogodek) Izpostaviti Brižinske spomenike, prvi slovenski knjigi, prevod Biblije (združiti na en dogodek)
Možnosti predstavitve:

Obisk lokalne knjižnice, obisk antikvariata s knjigami

Obisk manjše tiskarne

Odtisovanje   z različnimi mehkimi materiali

Predstavitev Trubarja- Abecednik

Plastificirane sličice  pisateljev ter plastificirani napisi z imeni in priimki pisateljev- otroci vzporedijo pare sličic: slika pisatelja in  njegovo ime in priimek.

Postavitev  bralnega kotička

Bralne minutke

Trubarjeva domačija – (delavnice za otroke, izdelava knjige)

obisk NUK, ogled starih tiskov, lahko tudi širše od omenjenih

obisk potujoče tiskarne

gostovanje gledaliških igralcev

krajši gledališki prizori

predstavitev Trubarjeve življenjske poti

Dejavnosti  v oddelkih podaljšanega bivanja – bralne minutke vsak teden; vsak učenec  lahko v šolskem letu napiše, opremi z ilustracijami in tehnično, v okviru možnosti v šoli in glede na raven, izdela svojo knjigo.

 

Ekskurzija v Freising

ekskurzija po poteh slovenskih protestantov (na Trubarjevo domačijo verjetno hodijo že v OŠ)

obisk NUK, ogled starih tiskov, lahko tudi širše od omenjenih

gostovanje gledaliških igralcev, ki bi brali odlomke besedil

krajši gledališki prizori

plakatna predstavitev, tekmovanje v recitiranju

 

 

Časovni okvir: Otroci pred vstopom v šolo. V skladu s  konceptom  domovinske vzgoje je knjigi namenjeno  jesensko obdobje Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti razporedijo v času trajanja osnovne šole glede na raven  predznanja. V skladu s  konceptom  domovinske vzgoje je knjigi namenjeno  jesensko obdobje. Kjer je mogoče, se lahko te dejavnosti razporedijo skozi vsa  leta srednje šole. Ne glede na vse, naj bi učitelj dogodke osnovno predstavil in omenil vsako leto v vsakem letniku. V skladu s  konceptom  domovinske vzgoje je knjigi namenjeno  jesensko obdobje.
Medpredmetne povezave: jezik, umetnost, tehnika zgodovina, geografija, umetnost, glasba, spoznavanje okolja zgodovina, geografija, umetnost, glasba, tudi ekonomija, sociologija