Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

Varstvo osebnih podatkov

Zavezujemo se, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Izključitev odgovornosti

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu VSO ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako VSO ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani.

V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, VSO ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2013  Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja VSO, ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Avtorstvo fotografij na naslovni strani spletne strani www.domoljubje.si:
Čitalnica Narodne in univerzitetne knjižnice, Narodna in univerzitetna knjižnica, foto: Brane Cvetković
Tank, čas vojne za Slovenijo: VSO
Otroci: photostock.com
Knežji kamen: Wikipedija, datoteka je shranjena v Wikimedijini Zbirki prostega slikovnega, zvočnega ter videogradiva.
Rudolf Maister: NSi
Zdravljica: Wikipedija, datoteka je shranjena v Wikimedijini Zbirki prostega slikovnega, zvočnega ter videogradiva.