Gradiva - reportaže

Mitja Teropšič, Veteran - XVI | maj (veliki traven) 2011

BREŽICE V LETU 1990
Preprečen poizkus nelegalnega odvzema orožja Teritorialni obrambi

Bodimo ponosni na našo Teritorialno obrambo in se spominjajmo pogumnih dejanj

Za pojasnitev tega dogodka je treba obuditi spomin na 90. leto prejšnjega stoletja in na druge dogodke v letih pred tem, ki so na vojaškem področju osamosvajanja Slovenije pomenili temelj za uspešno izvedbo vojne z Jugoslovansko ljudsko armado (JLA) leta 1991. Spomniti se je treba nastanka in ustanovitve Teritorialne obrambe (TO) ter njene vloge v procesu osamosvajanja Slovenije in Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ) kot začasne »prevratniške strukture«, ki je v ključnem obdobju prenosa oblasti na demokratično izvoljene organe na lokalnem in državnem nivoju leta 1990 dokazala in pokazala pripadnost svojemu slovenskemu narodu in odločenost, da z orožjem, skupaj s Slovensko milico, zavaruje procese, ki so kasneje pripeljali do plebiscita in osamosvojitve Slovenije.

Zavedam se, da ko govorim o pripadnosti svojemu slovenskemu narodu, in to seveda za čas, ko smo bili še v skupni državi Jugoslaviji, je bilo to takrat imenovano »nacionalizem« in so nas etiketirali kot »nacionaliste«, seveda pa se danes govori, da so bila to domoljubna dejanja in da smo bili domoljubi. Po dvajsetih letih, s to po mojem že primerno časovno distanco, je takratni čas lažje oceniti, saj tisti močni čustveni naboj domoljubja zgublja moč in se manj ali skoraj nič več ne manifestira kot nacionalizem. Dogodki pa so že pojasnjeni in tudi zgodovinsko dovolj opredeljeni. Brez negiranja ali celo omalovaževanja in zmanjšanja pomena drugih je treba izpostaviti dogodke in odločitve na vojaškem področju, ki so bili še zlasti pod drobnogledom zveznih oblasti v Beogradu in ko je nespoštovanje vojaških ukazov oziroma takratne zvezne zakonodaje pomenilo veliko možnost aretacije in postopek pred vojaškim sodiščem.

Spomin na leto 1990 je še zelo živ

Procesi osamosvajanja Slovenije so tega leta prehajali v zaključno in odločilno fazo. Delo v štabih Teritorialne obrambe je postajalo vedno bolj »zaostreno«. Po prejemu ukaza 16. 5. 1990 za oddajo orožja TO občine Brežice v Garnizijo JLA Cerklje ob Krki, pod pretvezo varnega skladiščenja, se je vsa zadeva politično in vojaško močno zaostrila. Praktično ni ostalo nobenega manevrskega prostora za špekuliranje o tem, ali orožje v Brežicah oddamo ali ne. Odločitev, da orožja kot komandant TO občine Brežice ne oddam, sem sprejel takoj po sprejemu ukaza in pri tej odločitvi so me v celoti podprli sodelavci iz stalne sestave občinskega štaba Teritorialne obrambe (OŠTO).

 Za ogled celotnega prispevka kliknite na ikono.