Gradiva

 

 

Poglavje Gradiva je namenjeno zbirki različnih gradiv, ki zadevajo nastanek in delovanje države Slovenije. Vsebuje članke, reportaže, spletne povezave, fotografije, filme, zvočne posnetke, pesmi ..., ki se tičejo nastajanja naše države Slovenije. Zelo dobrodošli so didaktični pripomočki, ki so jih ali jih bodo izdelali vzgojitelji in učitelji.

Pobrskajte po multimedijski spletni knjižnici

reportaže članki fotografije pesmi filmi povezave


Zadnje dodano
 

  Kategorija Slavnostni nagovor
  Naslov Pazi, kdo bo na straži, medtem ko boš ti počival
  Avtor Marjan Balant
  Leto 2021
  Datoteka Nagovor - 

Spoštovani,

dovolite mi, da današnji nagovor pričnem z besedami mojega starega očeta, Maistrovega borca, od katerega sem poleg obilice življenjske modrosti vsa svoja otroška in mladostniška leta spoznaval tudi vrednote domoljubja. Ko sem končal Šolo za rezervne oficirje, mi je poklonil oficirski revolver iz leta 1917 in dejal približno takole: »No, sedaj, ko si na začetku poti do generala, PAZI, KDO BO NA STRAŽI, MEDTEM KO BOŠ TI POČIVAL.«

Tisto o generalu sem nekako preslišal, revolver hranim še danes kot spomin na zavednega Slovenca, pomen ostalih besed pa sem v celoti dojel šele leta 1990 kot pripadnik Manevrske strukture narodne zaščite - gospe in gospodje - govoril je o zaupanju...

 

  Kategorija Članki
  Naslov Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju
  Avtor Dr. Maruša Verbič Koprivšek
  Leto 2021
  Datoteka Povzetek -
Naslovnica in kazalo - 

V znanstveni monografiji z naslovom Razvoj etnične naselbine na primeru Slovencev v Denverju avtorica obravnava slovensko izseljenstvo na območju mesta Denver v ameriški zvezni državi Kolorado. V Denverju se nahaja po velikosti tretja največja slovenska naselbina v Koloradu, ki jo definirajo pomembne organizacije, dogodki in osebnosti, vendar do sedaj ni obstajala nobena monografija, ki bi celovito obravnavala nastanek in razvoj slovenske skupnosti in naselbine v Denverju, ekonomsko, družbeno in društveno udejstvovanje prebivalstva slovenskega etničnega porekla na tem območju, spreminjanje njegove socialno-gospodarske strukture od začetka priseljevanja pa vse do današnjih dni ter na kakšen način so pripadniki te skupnosti ohranjali in spodbujali slovensko kulturo, jezik, etnične navade in običaje. Že objavljenih je bilo nekaj splošnih podatkov o priseljevanju Slovencev v Denver, vezanih zlasti na poznavanje priseljevanja slovenskih priseljencev v Kolorado na splošno, vendar ti niso bili podkrepljeni z znanstvenimi ugotovitvami, ki bi utemeljevale vzpostavitev, razvoj, razcvet, nazadovanje in ohranjanje slovenske skupnosti v Denverju.  Kategorija Povezave
  Naslov Bela knjiga slovenske osamosvojitve
  Avtor VSO
  Leto 2013
  Datoteka spletna izdaja (kliknite na sliko)


Dvajset let po slovenski osamosvojitvi in gori dokumentov ter pričevanj iz tistega časa lahko z gotovostjo trdimo, da je bilo to najburnejše, nepredvidljivo pa tudi herojsko obdobje v celotni znani zgodovini slovenskega naroda. Pričujoča knjiga, ki jo je izdala Založba Nova obzorja, dokumente zanjo pa zbralo Združenje VSO, je dragocen prispevek k razumevanju tega obdobja, ki kaže, da v začetku 90. let prejšnjega stoletja vsi niso bili za slovensko osamosvojitev. Slovenska politika je bila razdeljena na zmagoviti Demos in stranke kontinuitete, ki so bile v opoziciji. Ta delitev je ostala tudi pri osamosvojitvenih procesih, in to kljub nedvoumno izraženi volji velike večine državljanov na plebiscitu 23. decembra 1990. Poznavanje tedanjega časa in delovanja posameznih strank daje v veliki meri odgovor na sedanje stanje v Sloveniji...
 

  Kategorija Članki
  Naslov Vojna za Slovenijo 1991
  Avtor Vojaški muzej Slovenije
  Leto 2006
  Datoteka PDF
 

 

  Kategorija Članki
  Naslov Kaj je domoljubje?
  Avtor Josip Marić
  Leto 1860
  Datoteka PDF
 
 
  Kategorija Članki
  Naslov Ključni mejniki v procesu mednarodnega priznanja Slovenije
  Avtor Boris Tomašič
  Leto 2019
  Datoteka PDF